Интересные ссылки

Беларусi

1 [2] 3

Кладнік

Звычаi. Аб даўнейшай веры

Тры Долі

Душа. Самагубцы

Свойскі вуж

Палешукі і палевікі

Як Бог пусціў сонца ў хату

Зямля

Нядобрыя Духі хаты

Гаспадары хаты

Талака

Палявік

Поле

Хлеўнік

Шкадлівыя Духі хаты

Ноч

Халера

Ліхаманка.

Начніцы.

Мара

Паралікі. Чума. Моравая дзева

Духi хваробаў. Паветрые. Воспа.

Касны. Шатаны. Прахі. Ератнікі. Чорная баба

Паўночнікі. Кумяльган. Стрыга

Жытняя баба і Палявы дзедка. Жалезная баба. Падвей.

Русалкі-палявіцы. Спарышка і Спарышэнь. Жыцень

Непажаданыя Духі гаспадарчых пабудоў.

Вазіла. Рай і Гуменнік

Хатніца. Хатніца і Паляха.

Чур. Дзяды. Духi хаты.

Конь, сабака, кот і певень.

Як раней людзей хавалі. Нябожчыкі.

3 чаго ліха на свеце. Тры Долі. Гора-бяда.

Маці-Зямля

Адкуль з’явілася жыта. Бай і яго сыны

Як людзі атрымалі агонь.

Волаты. Асілкі

Мора. Чужы Свет

Паляндра. Марэна. Смерць. Дзева смерці. Трасцы (Ліхаманкі)

Баламуцень. Азярніцы. Расамаха.

Русалкі-вадзяніцы

Гаспадар рыб.

Зюзя.

Чарнабог. Вялес. Жыжаль. Ох.

Кляскун. Той свет

Каляда і Шчадрэц. Пераплут. Дзявоя і Любмел

Зніч

Лада

Ляля

Макаш

1 [2] 3