Интересные ссылки

Туркi

Народ, якi фiгуруе ў беларускiм фальклоры i мiкратапанiмiцы. Т. удзельнічалі ў татарскіх набегах на Беларусь. У перыяд з 1474 па 1569 г. крымскiя татары зрабiлi 75 паходаў на землi ВКЛ i ў двух паходах (1532 i 1551 гг.) бралі ўдзел Т. Вядомыя назвы старажытных паселiшчаў Турэцкая гара (Жыровiцы Слонiмскага, Дзярэчын Зэльвенскага рнаў) і пахаванняў Турэцкiя магiлы, Турэцкiя курганы, Турэцкi хвойнiк, Турэцкiя капцы, а таксама назвы куль- тавых камянёў Турэцкая шапка (Iўеўскi рн), культавых узгоркаў Турэцкая гара ў Асiповiцкiм рне, культавых калодзежаў Турэцкая студня ў Зэльвенскім рне ды інш.

«Эрато» - Эротическая поэзия наших современников. На сайте размещена галерея эротической живописи. Здесь же вы найдете библиотеку электронных книг в популярных форматах.