Интересные ссылки

Сон-трава

Міфічная расліна, з да памогай якой чараўнікі маглі насы лаць сон на ўсё жывое і, карыстаю чыся гэтым, здзяйсняць свае задумы. Так, у паданні «Сож і Дняпро» зло дзеі менавіта з дапамогай С.т. і раз рыўтравы выкрадаюць чароўную карону старога валадара Рыдана (гл. Сож). Такую ж назву мае і рэальная расліна Pulsatilla L. (рус. прострел). Гл. таксама Божай мацеры сон.