Интересные ссылки

Сiнi

Колер, звязаны з архаічнымі ўяўленнямі аб замагільным свеце, з культам памерлых. На тэрыторыі Усходняй Еўропы сустракаюцца ка мяні, азёры, рэкі і іншыя абекты з назвамі «Сіні» («Сіняя»). Назву Сіні Камень маюць камяні блізу в. Бярэз на Гарадоцкага рна, блізу Усвятаў (былая Віцебская губерня), блізу в. Мількавічы Навагрудскага рна. Сіні Камень у Мількавічах мае гладкую паверхню, у якую былі ўбітыя шмат лікія жалезныя цвікі. Згодна з падан нем, цвікі ўбіў у камень пяткай адзін з трох асілкаў на спрэчку, што кож ны з іх выканае працу, непасільную іншаму (другі асілак павінен быў у адну ноч зрабіць на ўзвышшы возе ра, а трэці вынюхаць палову фунта тытуню за адзін прыём). Часткі, адбі тыя ад гэтага каменю, мелі значэнне талісмана. У Гродзенскім рне ёсць вёска Сіні Камень. Гара Сіняя, ад якой атрымала назву і вёска, існуе ў Валожынскім рне. Народнае падан не тлумачыць гэту назву тым, што гара дыміцца. Блізу г. Слаўгарада вя домы Сіні Калодзеж або Сіні Ключ. Рака Сіняя працякае на тэрыторыі Асіповіцкага рна (упадае ў Свіслач). Курганы блізу в. Саковічы ў Асі повіцкім рне завуцца Сінія Горкі. На Чэрвеньшчыне ёсць воз. Сіняе, а блізу в. Суботнікі Iўеўскага рна уро чышча Сіняе Вока.