Интересные ссылки

Сева

Багіня цнатлівасці. На Бела русі існаваў звычай перад вяселлем святкаваць апошні дзень дзявоцтва дзяўчыны, пасля чаго дзяўчына паз баўлялася апякунства багіні. Iмя С., відавочна, звязанае з лат. sieva «жон ка». Далейшыя этымалагічныя сувязі адсылаюць да і.е. асновы *ke са значэннямі, апрача іншых, «сяб роўскі, мілы». Гл. таксама Дзявоя.