Интересные ссылки

Аржавень

Аржавйннік, нячыс цік, які жыве ў аржавеннях баг ністых мясцінах, быццам пакрытых іржою. Нават узімку яму не ўдаецца закрыць свайго жытла буражоў тыя плямы зпад снегу і лёду выда юць знаходжанне А. Уяўляўся бруд нарудым, пакрытым іржавымі прыліпамі, з надзвычай тоўстым жы ватом і тонкімі, як сцябліна хвашча, нагамі. Увесь час ён адрыгвае і вы клікае агіду ва ўсіх нячысцікаў і ў жывых істотаў. Рэдкаю яго здабычаю можа стаць жывёла, якая, ратуючы ся ад драпежнікаў, забягае ў балота, або чалавек, што забрыў у глуш у не цвярозым стане. А. спакайнейшы за сваіх братоў Багніка і Балотні ка. Лета не высушвае аржавенні, а людзям не трэба неўрадлівая зямля, і нячысцік, лежачы на дне, абрастае ліпучымі слаямі і падтрымлівае ка ламуць у аржавенні. Гл. таксама Ня чысцікі.