Интересные ссылки

Свечкi

Агульная назва ўсяго двухтыднёвага святочнага перыяду ад Калядаў да Вадохрышча на Маларытчыне, у які сувора забаранялася прасці. Магчы ма, назва звязана з рэальнай астра намічнай зявай высокага ўзыходжан ня над небакраем узімку сузоря Сіта (Пляядаў), якое на Случчыне ўяўля лася запаленымі свечкамі, да якіх скіроўваюцца душы праўдзівых лю дзей, каб далей патрапіць у вырай.