Интересные ссылки

Салдат

Жаўнер, персанаж бела рускiх паданняў i фальклору. Шыро ка распаўсюджаны паданнi пра археа лагiчныя помнiкi: каравульныя С., што зяўляюцца па начах на кургане; гарадзiшча насыпалi С. ботамi ды iнш. У в. Дабрэнева Лагойскага рна вядома паданне, што каля мастка праз ручай пад высокай гарой, дзе «правалiлася царква», ляжаў С., а каля яго была сабака i вялiкi воз гро шай. Кожнага, хто праходзiў праз ма сток, С. затрымлiваў i прапаноўваў ад даць яму тры душы, а за гэта абяцаў воз з грашыма. Але нiхто з мінакоў не меў тры душы, то С. i грошы зусiм знiклi. У многiх казках замест С. фiгуруе каваль або мужык. Вядомыя назвы гарадзiшчаў Салдатава гара, Салдацкая Слабада.