Интересные ссылки

Расiчка

Гусялбпка востраву гольная, расакнля (Alchimilla vulgaris, рус. росница, манжетка, літ. rasakilа), рэдкая нізенькая раслінка з прыемным пахам. Пасвенчаная Р. ужывалася як лекавы сродак. Павод ле паверяў, Р. можна знайсці адно, пакуль на ёй не абсохла раса. Як толькі ж раса ападзе, Р. адразу хава ецца ў зямлю і знайсці яе немагчыма. Беларускае павере цалкам адпавядае нутраной форме літоўскай назвы Р.: rasakilа паходзіць ад rasa «раса» і kмlti «ўздымацца, уставаць, узнікаць, зяў ляцца», г. зн. Р. расліна, якая зяў ляецца разам з расой.