Интересные ссылки

Расанкi

(Hypericum perforatum, рус. зверобой), адна з беларускіх дыя- лектных назваў святаянніка. Назва, імаверна, матываваная сувяззю з цу дадзейнай купальскай расой, якая па добна да святаянніка валодала адмыс ловымі гаючымі ўласцівасцямі, прынамсі пры ўмове, што выконваюц ца ўсе захады супраць шкаданоснага ўздзеяння на яе з боку ведзьмаў.