Интересные ссылки

Прыклады

Прыклбдзiны, на рубы, дамавнны, дубовыя калоды, дошкi, каменныя плiты, якiя кладуць на магiлу на саракавы (каталікам на трыццаты) дзень або (месцамi) пе рад восеньскімi Дзядамi. Ва ўсходняй Беларусi часта робяць помнiк для дзвюх i болей магiлаў з шырокiх до шак у выглядзе чатырохкутнiка i на паўняюць яго зямлёй, на якой потым расце трава. У дзень П. на магiлу кла дуць блiны, арэхi, ставяць гарэлку. Паводле паверяў, П. робяцца для таго, каб нябожчыкi, ходзячы па све це, маглi прысесцi i адпачыць. На Радаўнiцу каля П. ставiлi высокiя драўляныя крыжы.