Интересные ссылки

Прахi

Прбшкі, нячысцiкi, якiя ўяў лялiся малаздольнымi цi гультаява тымi пачаткоўцамi, што былi ў чар цей на пабягушках. Самi яны па ўласнай волi не чаплялiся да ахвяры i таму не неслi небяспекi. Пры выкананнi даручэнняў чарцей П. перакручвалi iх намеры, за што цярпелi ад iх кару часцей за iншых нячысцiкаў. Пры ўсёй сваёй праста ватасцi П. не пазбаўлены чартоўскай злосцi на людзей i жадання iм шкодзiць.