Интересные ссылки

Пералет-трава

лятучае зелле, зелле шчасця, паводле міфалагіч ных аповедаў, пераказаных Я. Бар шчэўскім, раслiна, здольная перано сiцца з месца на месца. Кветкi П.т. прыгожыя, усiх колераў вясёлкi, у начным пералёце блiшчаць, нiбы зоркi. Шчаслiвы той, хто сарве іх: у сваiм жыццi не зазнае гора, жаданнi збудуцца, здароўе паслужыць. Мiф стасуецца да лекавай раслiны пад на звай «пералёт», якую вельмi сквапна ўсе збiралi i выкарыстоўвалi для ку абрадавай ежы (« будземо цябе лапацi. Як зловiм, то зарэжам»).