Интересные ссылки

Палтэс

Легендарны князь, якi кi раваў Полацкам. Узгадваецца толькi ў адной скандынаўскай сазе. Без умоўна, iмя мае скандынаўскае эпо нiмнае паходжанне, бо «Аповесць мiнулых гадоў» падае славянскую этымалогiю назвы горада Полацка ад ракi Палата.