Интересные ссылки

Паветрыкi

лiхiя духi, якiя заўсё ды трымаюцца вялiкiм гуртам у глу хiх мясцiнах над багнаю. Прылятаюць яны цi то з нябесных вышыняў, цi з далёкiх чужаземных краёў, цi з глыбiнi балотаў. Спецыяльна П. не шукаюць ахвяраў, а, падхопленыя ветрам падчас сваiх дябальскiх па цех, нясуцца, пакуль не закрануць вы падковага чалавека, на якога яны накiдваюцца i пачынаюць яго губiць. Але чалавек можа адчуваць сябе ў бяс пецы нават знаходзячыся паблiзу ад П., калi вецер мае супрацьлеглы на прамак. Адзiн П. вельмi слабы, i таму дзейнiчаюць яны толькi разам.