Интересные ссылки

Нябожчык

Памерлы чалавек, якi, паводле паверяў, мог жыць у лесе, хмызняку, ператварацца ў жы вёл i птушак, выходзiць з магiл. Верылi, што Н. працягвае жыць у іншым свеце, таму ў труну клалi чыс тую бялiзну, тытунь, люлькi, святую ваду ў бутэльцы, грошы, гарэлку ды iнш. Шырока вядомая калядная гуль ня ў «нябожчыка». Прыбранага на ўмысна Н. апранаюць ва ўсё белае, твар пасыпаюць мукой. Затым кла дуць на лаўку або ў дамавiну. Часам па такім Н. адбываюцца галашэннi. Гульня ў Н. звязана з паверямi аб прадухiленнi смерцi.