Интересные ссылки

Макавей

Макбва, Макаўe, Пер шы Спас, Спас Мядовiк, дзень па мяці сямі пакутнікаў Макавеяў, у на родным календары свята маку. Адбывалiся абрады з макам, мак ужывалi ў ежу (пiрагi з макам). На Ту раўшчыне макам абсыпалi хлеў, хату ад нябожчыкаў. У гэты дзень пчаля ры правяралi пчол («мачалi ў мёд нажы»). Iснаваў шэраг прыкметаў (як на М. дождж, то будзе многа грыбоў; як на М. не бывае дажджоў, то будзе шмат пажараў) i прыказак («Першы Спас провады лета»; «Ад першага Спаса халодныя росы»). На М. ад бывалiся крыжовыя хады да некото рых святых калодзежаў (Сiнi кало дзеж блізу в. Клiны Слаўгарадскага, Святы калодзеж блізу в. Дарасiно Лю банскага рнаў).