Интересные ссылки

Ламец

Ліхі дух, магчыма, эўфемі стычная назва чорта. Згадваецца ў выслоўях і праклёнах на Палессі (Ту раўшчына): «От нема на вас ломца!», «Ламец ёго знае, дзе воно», «Коб цебе ломец ухопіў!», «Ліхого і ломец не берэ!» і пад.