Интересные ссылки

Кук

Міфалагічны цар птушак. Згад ваецца ў этыялагічным паданні пра паходжанне зязюлі. Галоўнай функ цыяй К. была абарона птушак ад роз ных драпежнікаў. Але аднойчы К. не вярнуўся ў сваё гняздо. Засумавалі птушкі і вырашылі паслаць на пошукі зязюлю як самую незанятую выхаван нем дзяцей. Напалохалася зязюля дальняй дарогі і знесла яечка. «Куды ж я яго дзену?» запытала яна ў пту шак. «Пакладзі сваё яечка ў любое гняздо!» быў іх адказ. Так і паля цела зязюля шукаць К. Праляціць крыху, сядзе і пачынае клікаць К.: «Куку!»