Интересные ссылки

Красная горка

Ярылавiца, свята вясны, якое адзначалася ў пер шую нядзелю пасля Вялiкадня. У гэты дзень дзяўчаты i маладыя жан чыны збiралiся дзенебудзь за вёскай на прыгожым месцы. Сярод ежы аба вязкова былi яйкi. Жанчыны спявалі песнi, вадзілі карагоды, ладзілі гульнi i танцы, гушкалiся на арэлях. У гэты дзень спраўлялi вяселлi, сваталіся, рабiлася абворванне вёскi.