Интересные ссылки

Клямка

Металёвае прыстасаванне, з дапамогай якога адчыняюць i зачы няюць дзверы, вароты, веснiцы. На Беларусi вядома з Сярэднявечча, у на родным дойлiдстве пашырылася ў ХIХ ст. Уяўляе сабой дужку (ручку) з расплясканымi канцамi, якiя мацуюц ца да дзвярэй знадворку. Як галоўнай дэталi афармлення ўваходу К. у старажытнасцi пры пiсвалася ахоўная роля не пускаць у жытло праз дзверы ліхіх духаў, ня чыстую сiлу. Такая ахоўная роля К. выклiкала яе адмысловае мастацкае вырашэнне. Часцей за ўсё аздаб лялiся расплясканыя канцы дужкi, асаблiва верхнi, якому надавалi вы гляд галовак коней, пеўняў, рагоў ба рана ды iнш. У наш час К. кавальскай работы су стракаюцца пераважна на варотах, сiмвалiчная роля iх страчана; у жыл лёвым будаўнiцтве саступiла месца прамысловым вырабам.