Интересные ссылки

Клiкун

Дарожны дух, грозны, але не злы. Яго ўяўлялі танклявым вола там у падраным балахоне з доўгімі рукавамі, даўгавалосым. У адной руцэ ён трымаў вялікую пугу з конскага во ласу, а ў другой залаты рог. К. днём і ноччу нябачна разязджае на крыла тым змеі і пазнаць яго можна па віху рах пылу на дарогах і паху сернага газу, які выдыхае змей. К. згадвалі ў праклёнах («Клікун цябе вазьмі!») і аб гаворах («Як той Клікун, растрэпаны, нячэсаны, з пугай, і дындруе па лесу, па бару ды па вялікім шляху»). Нека торымі функцыямі К. збліжаецца з вандроўным Лесавіком і Палевіком.