Интересные ссылки

Кветкi-цары

Легендарныя бе лыя вадзяныя кветкі, якія ўтварылі ся з затанулых у возеры Свіцязь жы хароў аднайменнага горада. Горад ператварыўся ў возера пасля таго, як рускае войска разбіла войска князя Міндоўга і саюзнае войска князя Мірскага, уладара горада Свіцязь, і стала пагражаць самому гораду. Як напамін аб страшнай трагедыі, кож ную вясну зацвітаюць на возеры К.ц. У легендзе развіваецца пашыраны на Беларусі сюжэт пра паселішча, якое ператварылася ў возера.