Интересные ссылки

Касары

Косар, Косы, Касцы, Матавнла, Чэпіга ды інш., народныя назвы сузоря Арыён, дакладней т. зв. «пояса Арыёна», радзей Пляядаў. К., як правіла, уяўляюць гурт з трох не надта яркіх зорачак, выцягнутых амаль у правільную простую лінію. У восеньсказімовы час К. выкарыс тоўваліся для вызначэння часу. Назва матываваная падабенствам ланцужка з трох зорак да паставы касцоў на па косе па тры ў адзін шэраг. Назва вя домая многім славянскім мовам: укр. Косарі, рус. Косцы, Косари, польск. Kosarze, Kosiarze, Ko niki, Ko ce, Kosa/Kosy, Skosy, славац. Kosci, серб. харв. Kтsci, славен. Kosci, ст.чэш. Kosa/Kosy. Гл. таксама Тры Каралi.