Интересные ссылки

Каса

Грудабрушная перагародка (варыянт селязёнка) у парсюка (па раўн. літ. kasа «падстраўнікавая за лоза»), выкарыстоўвалася для прад казанняў будучыні падчас калядных варожбаў па вантробах галоўнай ах вярнай жывёліны гэтага свята. Так, даўгая К. паказвала на доўгае лета, калі ж яна звужалася ў канцы, то ўда лыя будуць толькі першыя пасевы. Роўная К. (селязёнка) прадказвала ўмераную зіму, з патаўшчэннямі зіму з моцнымі маразамі, з адным тоў стым канцом даўгую халодную зіму. «Свінскія К.» (селязёнкі) маткі раілі есці сваім дочкам, каб добра раслі валасы.