Интересные ссылки

Каромысел

Хатнi прадмет, зна кавыя характарыстыкi якога абумоў леныя вонкавай формай, а менавiта выгнутай, скрыўленай паверхняй. К., як i пакручаным дубцом, забараняла ся бiць карову, iначай яна застанец ца ялавiцай або будзе мець цяля з ней кай крывiзной (пераважна ў хрыбце). Гэтаксама i цяжарная жанчына па збягала пераступаць праз К., iначай яе дзiця нарадзiлася б гарбатым.