Интересные ссылки

Камета

Нябеснае свяціла, якое, зрэдзьчасу зяўляючыся на зор ным небе, прадвяшчала розныя ня шчасці: войны, голад, паморак ды інш. Па тым, у які бок у К. апушча ныя «рогі» (хвост), меркавалі, які край будзе «змецены» ўшчэнт (адсюль на родная назва К. Мятла). Самую вялікую шкоду прыносіла тая К., што перакідвалася ў «чорную бабу» (по шасць). Iснавала павере, што ёсць К., якія на небе зусім не бачныя, а толькі на сонцы. Калі такая К. затуліць сон ца, то здараюцца сонечныя зацменні, але шкоды яна не прыносіць.