Интересные ссылки

Каза

(назва паходзiць ад цюркска га «вольны, незалежны чалавек»), пер санаж беларускiх паданняў, казак i песняў. Упершыню згадваецца ў гра маце вялiкага князя лiтоўскага Вiтаў та ў 1395 г. Казацтва як ваеннае са слоўе сфармавалася ў XVXVI стст. на поўднi Украiны (Запарожская Сеч) у асноўным з беглых сялян. Адным з за няткаў казацтва былi ваенныя паходы. У сувязi з падзеямi часоў Сярэднявечча К. пакiнулi пэўны след у беларускай гiсторыi (паўстанне С. Налiвайкi, рус капольская вайна). Разам з гэтымi падзеямi вобраз К. знайшоў адлюстра ванне і ў беларускiм фальклоры. Распаўсюджаны таксама назвы ар хеалагiчных помнiкаў (асаблiва гара дзiшчаў) Казацкая Гара, Казацкi Стан, Казацкi Барок, Казацкiя Ямы. НаСлуччыневядомападаннепракурган ны могiльнiк пач. II тыс., там нiбыта пахаваны К., ахвяры вайны 1812 года.