Интересные ссылки

Зямельны

Эпітэт нейкага, відаць вярхоўнага, нячысціка (Люцыпара), які супрацьпастаўляе яго вярхоўнаму, нябеснаму богу (гл. Бог), які ў гэтым выпадку так і называецца Ня бесны, як у фразеалагізме: «Не вупра сіла ў небесного, то ў земельного не вупросіш» (Тураўшчына). Гл. такса ма Пякельнікі.