Интересные ссылки

Зязюлiны слезкi

Назва, відаць, некалькіх розных раслін, у прыватнасці, прычарніка (Platan tera bifolia, рус. любка двулистая), а таксама, магчыма, дрыжніка (зя зюлькі, слёзкі, Briza). Паводле этыя лагічнага падання, «пышныя і пры гожыя кветкі» З. с. паходзяць ад слёз зязюлі, у якую ператварылася бага тая сквапная сястра, якая аплаква ла ў скрусе свайго беднага брата Мак сіма, які памёр ад холаду і крыўды зза яе сквапнасці. З. с. (прычарнік), відаць, выкары стоўваліся як прываротны сродак (па раўн. рус. любка двулистая). Гл. так сама Чараўнік.