Интересные ссылки

Зоркi падучыя

Душы нябож чыкаў, што памерлі няхрышчанымі, і цяпер лятуць у пекла. Каб вырата ваць такую душу ад пякельных па кутаў, трэба за кароткі час яе бачна га на небасхіле лёту «перахрысціць», сказаўшы хутка: «Ва ймя тца й сына, // Даю табе імя: // Калі пан, будзеш Ян, // Калі панна, будзеш Ганна». (Паводле паведамлення, занатава нага аўтарам у Мядзельскім рне.).