Интересные ссылки

Залом

Збвітка, завнтак, кукла, каўтун, пучок зламаных i асаблiвым чынам закручаных сцяблiн жыта цi iншага збожжа, знак шкадлiвага ча радзейства. З. выклiкаў панiчны страх. Паводле ўяўленняў беларусаў, шкод нае дзеянне З. можна было ней тралiзаваць толькi адпаведнымi ма гiчнымi чыннасцямi «спецыялiста» чараўнiка, шаптуна цi хрысцiянскага святара. Без гэтага гаспадары нiвы ба ялiся пачаць жнiво, бо З. абавязкова прыносiў няшчасце, нават смерць гас падару цi каму з яго сямi. Cтара жытная вера трымалася да сярэдзiны ХХ ст., калi машынная ўборка на кал гасных (не ўласных) палях перавяла многiя архаiчныя зявы ва ўспамiн людзей старога пакалення.