Интересные ссылки

Жытняя баба

Персанаж бела рускай міфалогіі, жаночая пара Жытня. Уяўлялася ў абліччы ней кай фантастычнай жанчыны з кала самі на галаве і зоркамі па баках. Відавочна, тоесная Талацэ (Багіні), якая выбіралася з ліку прыгожых не замужніх дзяўчат падчас дажынак. У Бельскім пав. Смаленскай губ. апошні сноп апраналі ў кашулю і аб вязвалі хусткай, называючы «ба бай». «Бабу» з песнямі неслі з поля ў двор гаспадара і ставілі ў хаце на покуце на час святочнай вячэры. Па заканчэнні «бабу» адносілі ў гумно.