Интересные ссылки

Дундар

Дундаль, рэгіянальная (Слонімшчына, Мядзельшчына) на зва грому або Перуна, вядомая з пра клёнаў: «А штоб цябе дундар свіс нуў!», «А каб цябе дундаль свіснуў!». Звязана з літ. dundщlis «гром» (па раўн. таксама анг. thunder, ням. Donner «гром»).