Интересные ссылки

Дох

Дахлйц, персанаж народнай дэ маналогіі, вядомы на Тураўшчыне. Верагодна, адно з увасабленняў або эпітэтаў смерці, прынамсі, за гэта можа сведчыць нутраная форма яго імя. Пераважна згадваецца ў вы слоўях, дзе ён замяняе чорта (напры клад, «А Д. его ведае», «Iх до Д. було, тых карасей» і да г. п.).