Интересные ссылки

Дзявоя

Гожня, Калбя, Сйва і інш., вядомая амаль на ўсёй Беларусі багіня цнатлівасці. З імем гэтай міфічнай постаці звязаны вясельны звычай святкаваць апошні дзень дзя воцтва нявесты. Са стратаю нявін насці кожная дзяўчына пазбаўлялася апякунства Д. Гл. Сева.