Интересные ссылки

Грэчка

расліна ўсходняга пахо джання. На тэрыторыi Беларусi зя вiлася ў XVXVI стст. Паколькi прыйшла сюды даволі позна, то i яе абрадавае выкарыстанне абмежава нае. Звычайна гэта абрадавая каша, якая служыць заменнікам iншай, больш старажытнай стравы.