Интересные ссылки

Грошы

часта выкарыстоўваюцца ў якасцi ахвяраванняў камяням, дрэ вам, вадаёмам, зямлi ды iнш. У падан нях выступае воз, куфар або скрыня Г. (частка залатых цi срэбраных), якiя закапалi цi затапiлi татары, шведы, французы. У казках Г. фiгуруюць у за клятых скарбах, а таксама ў аповедзе пра салдат, якiм раптам звальваецца торба Г. У беларускiх паданнях людзi, якiя працавалi ў свята дзеля Г., ака мянелi. Гл. таксама Золата.