Интересные ссылки

Герман

iмя, якiм на Палессi назы ваюць «хвiгуру» вялiкiх памераў, якую рабiлi з дрэва i вешалi на яе ручнiкi. Звычайна абрад праводзiўся дзеля выклiкання дажджу. Выяву Г. параў ноўваюць са старажытна славянскiмi паганскiмi iдаламi. На жаль, беларускi абрад амаль не апiсаны. Шматлiкiя паралелi палескаму Г. iснуюць у паўднёваславянскiх рэгiёнах.