Интересные ссылки

Гарцукi

чорныя духi, падначале ныя Перуну, iмя якiх паходзiць ад «гар цаваць» гуляць, бегаць навы перадкi. Жывуць Г. у нязначнай колькасцi ў вялікіх горах, дзе падчас усходу i захаду сонца гуляюць, нiбы дзецi. Апоўднi Г. стралою носяцца на конях па палях i лясах, а ўначы па даручэннi Перуна лятаюць у паветры, набываючы аблічча розных драпеж ных птушак. Г. возяць па небе грама вы жоран, на якiм разязджае Пярун з вогненным лукам; яны ўтвараюць вятры, буры і віхуры (гл. Віхор) і іншыя стыхійныя прыродныя зявы.