Интересные ссылки

Гара варганская

сакральная гара блізу в. Варганы Докшыцкага р на Віцебскай вобл. Наверсе гары ля жаў культавы камень. У пэўныя дні на гары запальвалі вогнішчы. Iснуюць розныя паданні: на гары ста яў замак, на гары быў зачынены кас цёл, гара насыпаная ў часе шведскай вайны, на гары закапаная зброя, на гары закапаны скарб, які зяўляецца ў розных выглядах.