Интересные ссылки

Гай культавы

Летапісныя звест кі аб пакланенні гаям знаходзяць па цвярджэнне ў этнаграфічным ма тэрыяле. Сведчаннем культавага прызначэння гаёў сталі іх назвы Княжая Дубрава блізу Турава, Кара леўская Дубрава блізу в. Першамай ская Шчучынскага, Дубовы Гай блізу в. Гатава Мінскага, Святы Гай блізу в. Ніз Слонімскага, Красны Гай блізу в. Талачманы Свіслацкага рнаў, Пушча Старына блізу в. Крывічы на Дзісеншчыне ды інш. Вядомыя па данні пра скарб у бярозавым гаі блізу в. Ягнешыцы Слонімскага рна, пра куфар з грашыма, які ахоўваюць са бакі ў гаі блізу в. Цераховічы Зельвен скага рна. Г. к. даследнікі звязваюць з культам памерлых. Спаленне нябожчыкаў адбывалася ў святых гаях.