Интересные ссылки

Вятроўнiк

расліна з жоўтымі кветкамі (тураўск. парыло (.ilipen dula ulmaria (L.) Maxim, рус. лабаз ник), магчыма, назва і некаторых іншых раслін (напр., Spiraea L., рус. таволга). Паводле народных уяўлен няў, В. моцны ахоўны сродак ад змей, якія пакідаюць тыя месцы, дзе ён зацвітае. У гэткіх месцах можна смела браць ягады і грыбы. Але, уця каючы ад В., змеі могуць збірацца ў адрынах. Каб засцерагчыся ад гэта га, зёлкі В. клалі ў адрынах або чап лялі на сценках. У народнай медыцы не В. лічыўся добрым сродкам для хутчэйшага загойвання адкрытых ра нак. Ужываўся таксама для лячэння рэўматызму, падагры, хваробах ску ры і інш.