Интересные ссылки

Вядро

як сакральная рэч выкары- стоўвалася ў вясельнай, пахавальнай і іншай абраднасці. На вяселле рых тавалі некалькі вёдраў гарэлкі. За сталом гарэлку чэрпалі з В. Пасля вя селля маладая ішла да калодзежа і прыносіла дахаты В. вады. В. часта выкарыстоўвалася ў гаданнях. У бы лінах чашы, з якіх пюць віно і мёд асілкі, звычайна называюцца В. Рэшткі В. знаходзяць у пахаван нях, пачынаючы з часоў ранняга жа лезнага веку, асабліва ў курганах XI ст. Паводле этнаграфічных дадзеных, у такіх В. нябожчыку ставілі мёд