Интересные ссылки

Воўча звязда

Так на Беларусі называлі Венеру ў яе вечаровай бач насці (паводле А. К. Кіркора). Яе да следнік атаесамляў з Цёцяй. За ўзы ходам В. з. беларусы назіралі на Каляды, кажучы: «відзіш воўча звяз да». Параўн. пол. Wilcza Gwiazda тое самае. Гл. Вечарніца.