Интересные ссылки

Вадзянiцы

рачныя дзйўкі, ду шы тапельніц, якія паўстаюць у вы глядзе маладых дзяўчат з доўгімі распушчанымі валасамі. Яны апра нуты ў белыя празрыстыя сукенкі да зямлі, на галаве лёгкі вэлюм і вя ночкі з белых кветак. Час ад часу В. выходзяць з вады, спяваюць сумныя і працяглыя песні і водзяць па бера зе карагоды, рухаючыся павольна і плаўна. Таго, хто наблізіцца да іх, В. спачатку заводзяць у карагод, а потым заманьваюць у раку, у самы вір. Такая мадыфікацыя русалак су стракалася ў легендах на Мядзель шчыне.