Интересные ссылки

Ваверка

(прасл. *ve(r)ver, ад і.е. * er «выгінацца»). У традыцыйнай культуры беларусаў з В. звязана не ба- гата паверяў. У асноўным яны даты чаць зробленых В. прыпасаў. Так, лічылася, што забраць назапашаныя В. на зіму арэхі такі ж вялікі грэх, як і адабраць хлеб у чалавека. Пака раннем за гэта была страта ўсіх зубоў яшчэ да старасці і болі ў страўніку. Але іншы чалавек мог іх ужываць, і гэта засцерагала і нават вылечвала яго ад згаданых хваробаў. Iснуе так сама павере, што ліса, якая пачатко ва мела чорную і белую поўсць, змяні ла яе на жоўтую, пасля таго як яна аднойчы зела В. Так што маленькая В. ніколі не даруе сваім крыўдзіцелям. Цікава яшчэ адзначыць, што на Валожыншчыне ваверчанят назы ваюць русаўкамі.