Интересные ссылки

Божай мацеры сон

на Па лессі (Тураўшчына) назва розных кве так і раслін: рагулькі (гл. Тоя), ку пальніка, арнікі горнай, сонтравы, нейкай травы, якую рвуць на Ку палле. Аднак матывацыя самой на звы няясная. Параўн. Божай маці пальчыкі.