Интересные ссылки

Баркун

буркун (рус. донник, літ. bark nas), расліна, што ўваходзіла ў шэраг купальскіх зёлак. Лічылася моц- ным абярэгам асабліва ў спалучэнні з тояй. Iмі можна было пазбавіцца ад заляцанняў нячыстай сілы. На Палессі існуе паданне пра тое, як неяк чорт падкаснуўся да дзяўчыны, якая пасві ла статак, і стаў «гуляць» з ёй. Ад гэ тага дзяўчына пачала сохнуць і ўжо была блізка да смерці. Тады бацькі, да ведаўшыся прычыну хваробы, уплялі ёй у касу свячоныя Б. і тою. Нячысцік, больш не маючы доступу да дзяўчы ны, толькі раззлавана прамовіў: «Коб не буркун да тоя, то була б дзеўка моя!» і знік назаўсёды. Пасвенчаныя Б. і тою вешалі ў ад рынах. Пасвенчаным Б. абкурваліся, калі налятае «паганы віхор». Яго ве шалі на шыю карове, калі ёй нешта рупіць, што яна аж мокрая стано балелі.