Интересные ссылки

Чараўнiца

Калдэха, літбб (Circaea lutetiana L., рус. волшебная трава, колдовская трава), расліна двухпялёстнік парыжскі, выкарыстоўвалася ў магічнай практыцы, пра што сведчаць назвы гэтай расліны практычна ва ўсіх еўрапейскіх мовах (параўн. пол. czarownik, чэш., славац. иarovnнk, харв. vileniиka  trava, ням. Hexenkraut, Zauberkraut, франц. herbe aux sorciers ды інш.), якія калькуюць лацінскую назву Circaea  імя чараўніцы Цырцэі (Кіркі, ст.грэц. KirсaЯa).  Параўн.                      Прычарнік,